Başkanın Mesajı

Bugün, iş dünyasındaki küresel rekabetin güçlü oyuncularından biriysek:

Müşterilerine artı değer sağlayan,
Çalışanlarına güvenen ve onlara güven veren,
İnsanlığın yaşam kalitesini arttırmaya inanan,
Doğaya ve çevreye saygılı,
Yaratıcı ve yenilikçi bir kimliğe sahip olduğumuz içindir.

Çünkü kurulduğumuz ilk günden beri biliyoruz ki;
Sadece yaptığı işte en iyi olanlar, itibar ve prestijlerini
geleceğe gururla taşırlar.

Yönetim Kurulu 

Biz Kimiz?

Novi Yapı olarak daha Çağdaş, daha yaşanılır bir Kent olgusu isteğiyle; kaliteli, lüks, modern, depreme dayanıklı, çevreci ve akıllı yapıları mimari unsur ve kaygıları ön planda tutarak, önce tasarım sonra üretim felsefesiyle inşa etmeyi ilke edinenerek ve gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam tarzı sunmayı hedef ediniyoruz.

Kurulduğu ilk günden bugüne kadar konut, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları, sağlık ve eğitim projeleri, altyapı projeleri ve çeşitli yurt dışı projeleri inşa ederek emin adımlarla büyüyen Novi Yapı, bir çok projeye imza attı.

Novi Yapı olarak sektörde kendi alanlarında uzmanlaşmış tüm projelerde uluslararası norm ve standartların en ileri düzeyde uygulanması sağlanarak, toplam kalite anlayışının aktif ve baki kılınması, yeni projeler için örnek çalışma modellerinin oluşturulmasını sağlamaktayız.

Yüzde yüz güven ve açıklık ilkesi ile çalışanların yaratıcılığının teşvik edilip, bilgi ve tecrübesi ile birlikte başarıyı yakalayacağı zeminin yaratılmasını hedefleyen Novi Yapı, doğru insanlarla doğru işe yatırım yaparak, girişimciliği ve rekabeti desteklemekte ve değerlerinden ödün vermeksizin çalışmaktadır.

Misyonumuz

Sektörde kaliteli iş yaparak bilinir olmayı tercih ediyoruz. Kaliteli iş hedefimizi; projelendirme, satış ve pazarlama, imalat, teslimat, teslim sonrası garanti ve son olarak müşteri teknik destek hizmetine kadarki süreçleri birbiri ile bağlantılı ve minimum sorun hedefi ile planlayarak belirliyoruz. Projelerimizin tamamında en yenilikçi ve en teknolojik ürünleri, kültürümüzün ve geleneklerimizin değerleri ile birleştiriyor, örnek gösterilen, sektöre öncülük yapacak yaşanabilir projeler üretiyoruz. Bütün olarak bakıldığında bu duruşumuzun gereği olarak “gerçek bir marka olmanın tek yolunun, eksiksiz ve gerçek bir müşteri memnuniyeti sağlamak ve mükemmeli yakalamak” olduğuna inanıyoruz.

Vizyonumuz

Gerçekleştirecek olduğumuz projelerde kaliteli imalat ve zamanında teslim prensiplerimizden hiç taviz vermeden üretim yapmaya devam etmek. Alıcısına da kazandıracak fiyat üzerinden pazarlama yaparak yatırımcılarımıza değer üretmek. Geleneksel aile değerlerini koruyarak projelerimizde modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak. Satış ve teslim sonrası müşteri memnuniyet oranımızı en yüksek seviyede tutarak markalaşma sürecini planlamak, yürütmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek. Tüm bunların paralelinde, sektöre her konuda öncülük eden bir kurum olmaktır.

Kalite Güvencesi

Novi Yapı’nın, birincil hedefi yürürlükte geçen inşaat- yapı “kalite standartlarına” uygun nitelikte üretim yapmaktır. İnşasını yaptığı yapıların temel atımından proje bitimine kadar olan yapım sürecini, tüm ayrıntılarla, uzman kadrosu ve profesyonel çözüm ortakları ile birlikte yönetir. Bu yönetim sistemi içinde müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmetler ve inşaat kalitesi sunmak şirketin temel ilkeleri içindedir.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği; Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

ISO 9001:2008

ISO 9001 Belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 14001:2004

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Çevre Politikası

Son yıllarda, artan çevre kirliliğine engel olmak için, Novi Yapı, üstün nitelikli yaşam projeleri üretme anlayışını, sürdürülebilir temiz çevre bilinciyle desteklemektedir.

Yeşil bina, çevre ve bina sakinleri için, binaların oluşturduğu negatif etkilerin önemli derecede minimize ya da elimine edilmesi sağlanarak tasarlanan ve inşa edilen binalardır. Binaların tasarımında, inşasında ve işletilmesinde, çevreci, sosyal sorumluluk sahibi, sağlıklı ve memnuniyet duygusu oluşturacak derecede kaliteli bir yaşam yaratma hedefinde olmaktayız.

Herkesle Olduğu Gibi Çevreyle de Dostuz…

Enerji Konusunda Çok Tasarrufluyuz…

Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan enerji tasarrufu ve üretimi konusu olduğundan, kendi enerjisini, kendi üretebilen ‘‘Tasarruflu binalar’’ inşaa etme projelerini hızlıca sürdürmekteyiz. Sosyal sorumluluk bilincinde devam ettirmeye özen gösterdiğimiz bu projelerimiz ile gelecek nesillere bırakacağımız dünyadaki, yaşam kalitesinin artmasına büyük katkı sağlamış olacağımıza inanmaktayız. Tabiata verilen zararı en aza indirmeye, tüm enerji ihtiyaçlarının mümkün olduğunca doğal yollarla çözmeye gayret ediyoruz ve inşaat yapımında enerji tasarrufunu ve ısı kaybını önleyecek materyaller kullanılması için gereken özeni göstermekteyiz.

Özel Yeşil Alanlar İçin Özenle Seçiyoruz…

Yapmış ve yapmakta olduğumuz projelerimizde, yeşil alanları, özenle seçilen, daha az suyla yetişebilen, doğal yapıya uygun bitkilerle yeşillendiriyoruz. Yeşil alanların daha fazla oranda olmasına özen göstermekteyiz.

Novi Yapı 2017