Duyuru!..


ÖNEMLİ DUYURU!

KAMUOYUNA DUYURULUR!

Novi Yapı Yönetim Kurulu olarak, bugün basında yer alan Rezidans için Camii yıkılıyor haberlerinin gerçeği yansıtmadığından halkımızı bilgilendirme gereği duyduğumuzu belirtmek istiyoruz, ÇİFTE MİNARE CAMİİ projemize dahil olmaktadır ve yapımı devam etmektedir,

Aynı zamanda Çifte Minareli Caminin bulunmuş olduğu alanın Şahıs Mülkiyeti olduğu, yerin Kamuya ait bir yer olmadığının altını özellikle çizmek isteriz.

1960’lı yıllarda sanayi bölgesi olması ve sanayi çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını yapabilmesi için Mescit olarak arsa sahibi tarafından yaptırılan ve ilerleyen yıllarda yeterli görülmeyip yine arsa sahibi tarafından Camiye dönüştürülmüştür.

Ayrıca yapının günümüz şartlarına uygun olmayıp depreme dayanıklı olmaktan uzak olması ve caminin 400 m2 olması günümüz taleplerini karşılayamaması üzerine Kamuoyu ve Müftülük tarafından dikkatimize sunulmuştur.

Mülkiyet sahibi kendi tapulu arsasının üzerine ticaret + konut olan imar hakkını kullanma talebinde bulunmuştur.

Ayrıca 400 m2 olan Caminin yerine 1500 m2 kapalı alana sahip olan Cami inşaatı Arsa sahibi tarafından yapılıp Kamuya arsası ile birlikte devredileceği yapılan protokolle birlikte projelendirilmiştir.

Görüldüğü üzere Camiyi yıkıp Rezidans yapılacağı iddiası tamamen yalan ve çarptırma bir iddiadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Novi Yapı Yönetim Kurulu

d

Novi Yapı 2017